Giải bài 27 sinh 6: Sinh sản sinh dưỡng do người Sinh học 6 trang 89

 • 1 Đánh giá

Giâm cành, chiết cành, ghép cành và nhân giống vô tính là cách sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra, nhằm mục đích nhân giống cây trồng. Bài 27 với nội dung; sinh sản sinh dưỡng do người. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

1. Giâm cành

 • Cắt một đoạn mắt, chồi
 • Cắm cành xuống đất cho cành bén rễ, phát triển thành cây mới
 • Một số cây sử dụng giâm cành: mía, sắn, ...

2. Chiết cành

 • Là phương pháp làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.
 • Cách làm:
  • Lột một khoanh vỏ và đắp bầu đất cho tới khi mọc rễ
  • Tách cành ra và trồng xuống đất
 • Thường sử dụng cho các cây ăn quả

3. Ghép cành

 • Là dùng một bộ phận sinh dưỡng (mắt ghép, chồi ghép, cành ghép) của một cây gắn vào một cây khác (gốc ghép) cho tiếp tục phát triển.
 • Một số cây có thể ghép: hoa hồng, dâu tằm, ...

4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm

 • Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp tạo rất nhiều cây mới từ một mô.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 91 - sgk Sinh học 6

Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 91 - sgk Sinh học 6

Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 91 - sgk Sinh học 6

Hãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 91 - sgk Sinh học 6

Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021