Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 91 - sgk Sinh học 6

Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?

Bài làm:

Câu 2:

  • Giâm cành là rễ được hình thành sau khi cắm xuống đất.
  • Chiết cành là rễ đã hình thành trên cây mẹ trước khi trồng.
  • Người ta thường chiết cành với những loại cây thân gỗ chậm mọc rễ phụ.
  • Những cây ăn quả thường hay được chiết cành: Cây quýt, cây cam , cây bưởi, cây vải, cây nhãn, cây ổi, cây hồng xiêm.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021