Đáp án câu 1 đề 9 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1: (1,0 điểm)

Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì?

Bài làm:

Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió:

- Hoa đơn giản hoặc tiêu biến, không có màu sặc sỡ.

- Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng. Hạt phấn nhiều, nhỏ và nhẹ.

- Đầu nhụy dài, bề mặt tiếp xúc lớn, thường có lông quét.

- Không có hương thơm, hoa thường mọc ở ngọn cây hoặc đầu cành.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021