Giải bài 52 sinh 6: Địa y

  • 1 Đánh giá

Nếu để ý nhìn trên thân các cây gỗ ta thấy có những mảng vảy màu xanh xám bám chặt vào vỏ cây. Đó chính là địa y. Vậy địa y là gì? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 52.

A. Lý thuyết

1. Quan sát hình dạng, cấu tạo

  • Địa y có hình vảy hay hình cành.
  • Cấu tạo của địa y gồm những sợi nấm xen lẫn các tế bào của tảo.
  • Cộng sinh là hình thức sống chung giữa hai cơ thẻ sinh vật (hai bên đều có lợi)

2. Vai trò

  • Tạo mùn đất
  • Là thức ăn của hươu Bắc Cực.
  • Là nguyên liệu chế nước hoa, phẩm nhuộm.
  • Chỉ thị mức độ ô nhiễm môi trường không khí.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 171 sgk Sinh học 6

Địa y có những hình dạng nào? Chúng mọc ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 171 sgk Sinh học 6

Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 171 sgk Sinh học 6

Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 171 sgk Sinh học 6

Vai trò cùa địa y như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 52: Địa y


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021