Địa y có những hình dạng nào? Chúng mọc ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 171 sgk Sinh học 6

Địa y có những hình dạng nào? Chúng mọc ở đâu?

Bài làm:

  • Địa y là một tổ chức cộng sinh giữa một số loại tảo và nấm. Về hình dạng, địa y có thể hình vảy, đó là những bản mỏng, dính chặt vào vỏ cây, hoặc hình cành, trông giống như một cành cây nhỏ phân nhánh, cũng có khi có dạng giống như một búi sợi mắc vào cành cây.
  • Cấu tạo trong của địa y gồm những tế bào tảo màu xanh xen lẫn với những sợi nấm chằng chịt không màu.
  • Chúng mọc ra ở trên thân cây, cành cây, tường cũ, tảng đá.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021