Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 127 sgk Sinh học 6

Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt?

Bài làm:

  • Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức (chưa thực hiện được chức năng hút và dẫn truyền hoàn chỉnh).
  • Việc lấy nước và chất khoáng hòa tan trong nước vào cơ thể được thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021