Giải bài 32 sinh 6: Các loại quả

 • 1 Đánh giá

Cũng như các bộ phận khác của cây, quả có nhiều loại khác nhau. Vậy dựa vào đặc điểm nào người ta phân chia các loại quả? Có những loại quả nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 32.

A. Lý thuyết

1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả?

 • Để phân chia các loại quả cần dựa trên các đặc điểm: vỏ quả, màu sắc, chất dinh dưỡng chứa trong quả, hạt, ...

2. Các loại quả chính

Dựa vào đặc điểm của vỏ có thể chia quả thành 2 nhóm:

 • Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng
  • Quả khô nẻ khi chín vỏ khô và tự tách vỏ cho hạt rơi ra ngoài
  • Quả khô không nẻ khi chín vỏ quả không tự tách ra
 • Quả thịt: khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả

  • Quả mọng gồm toàn thịt
  • Qủa hạch có hạch cứng bao bọc lấy hạt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 107 - sgk Sinh học 6

Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 107 - sgk Sinh học 6

Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 107 - sgk Sinh học 6

Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 107 - sgk Sinh học 6

Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 32: Các loại quả


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021