Giải bài 9 sinh 6: Các loại rễ, các miền của rễ

 • 1 Đánh giá

Rễ giữ cho cây mọc được trên đất. Rễ hút nước và muối khoáng hòa tan. Tuy nhiên không phải tất cả các loại cây đều có cùng một loại rễ.

A. Lý thuyết

1. Các loại rễ

 • Có 2 loại rễ: rễ cọc và rễ chùm
  • Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con
  • Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân

2. Các miền của rễ

 • Rễ có 4 miền:
  • miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền
  • miền hút hấp thụ nước và muối khoáng
  • miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra
  • miền chóp rễ che chở cho đầu rễ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hãy liệt kê 5 cây có loại rễ khác nhau mà em quan sát được.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021