Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền.

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền.

Bài làm:

Câu 2:

 • Rễ có 4 miền:
  • miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền
  • miền hút hấp thụ nước và muối khoáng
  • miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra
  • miền chóp rễ che chở cho đầu rễ
 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021