So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Bài làm:

Câu 2:

  • Giống nhau: đều gồm 2 phần vỏ (biểu bì, thịt vỏ) và trụ giữa (bó mạch và ruột)
  • Khác nhau:
Cấu tạo rễCấu tạo thân non
  • Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sít nhau. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra.
  • Thịt vỏ: tế bào không chứa diệp lục.
  • Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ thành 1 vòng.
  • Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào trong suốt xếp sít nhau. Không có lông hút.
  • Thịt vỏ: có 1 số tế bào chứa diệp lục.
  • Mạch rây ở ngoài mạch gỗ ở trong.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021