Đáp án câu 3 đề 9 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (3,0 điểm)

a. Vẽ và chú thích đầy đủ sơ đồ một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ.

b. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm là gì? Trong trồng trọt muốn cho hạt nảy mầm tốt cần phải làm gì?

Bài làm:

a. Vẽ và chú thích đầy đủ sơ đồ một nửa hạt đỗ đen đã bóc vỏ.

b. *Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm:

- Điều kiện bên ngoài: có đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.

- Điều kiện bên trong: hạt giống có chất luợng tốt, không bị sâu mọt, sứt sẹo hoặc mốc.

* Trong trồng trọt muốn cho hạt nảy mầm tốt cần phải:

- Làm cho đất tơi, xốp, thoáng như cày cuốc, xới,….

- Tưới đủ nước cho đất hoặc ngâm hạt giống trước khi gieo, nếu bị ngập úng phải tháo hết nước.

- Gieo hạt đúng thời vụ, khi trời quá rét phải phủ rơm rạ lên hạt mới gieo.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021