Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi.

Bài làm:

Câu 2:

Cách sử dụng kính hiển vi:

  • Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng
  • Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính
  • Sử dụng ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật mẫu
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021