Giải bài 33 sinh 6: Hạt và các bộ phận của hạt

  • 1 Đánh giá

Bài 33, chúng ta nghiên cứu về các bộ phận của hạt và phân biệt các loại hạt. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

1. Các bộ phận của hạt

  • Hạt gồm: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
    • Phôi của hạt gồm: lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm
    • Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ.

2. Phân biệt hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm

  • Cây Hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm
  • Cây Một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 109 sgk Sinh học 6

Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 109 sgk Sinh học 6

Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 109 sgk Sinh học 6

Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng: hạt lạc gồm có ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Trang 109 sgk Sinh học 6

Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021