Sinh Học 6: Đề kiểm tra học kì 2 ( Phần 8)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra Sinh học 6 phần 8. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 1: Cho các từ: Hoa, hạt, bầu nhụy, quả, phôi. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (..)

Thực vật hạt kín có các lá noãn khép kín tạo thành (1)...........chứa noãn bên trong. Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành(2)............., mỗi noãn thụ tinh

phát triển thành(3).........., bầu nhụy biến đổi và phát triển thành(4)..........

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (1 điểm):

Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng:

A. Than đá được hình thành từ những rừng quyết cổ đại

B. Tảo là thực vật lên cạn đầu tiên

C. Cây trồng có nguồn gốc từ cây hoang dại

D. Hầu hết vi khuẩn có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 ( 1 điểm): Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất.

1. Hoa tự thụ phấn là:

A. Hoa đu đủ B. Hoa bưởi C. Hoa mướp D. Hoa bí

2. " Hạt thóc" là:

A. Quả hạch B. Quả khô nẻ C. Quả mọng D. Quả khô không nẻ

3. Vi khuẩn không có đặc điểm nào?

A. Phân hủy xác sinh vật C. Gây bệnh cho người

B. Góp phần tạp thành dầu lửa D. Hầu hết tự dưỡng

4. Thành phần cấu tạo hai lá mầm:

A. Chất dự trữ B. Phôi C. Vỏ hạt D. Phôi nhũ

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tự luận ( 6 điểm):

Câu 1 (2 điểm):

Con người ứng dụng kiến thức về thụ phấn như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 ( 1 điểm):

Nêu những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 ( 3 điểm):

a.Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng?

b. Trình bày hiểu biết của em về “biến đổi khí hậu” và vai trò của thực vật với vấn đề “biến đổi khí hậu”.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 ( 1 điểm): Chọn đặc điểm ở cột B phù hợp với cột A

Cột AĐáp ánCột B
1. Cây 1 lá mầm1.................a. Kiểu gân lá hình mạng, rễ kiểu cọc
b. Kiểu gân lá song song hoặc hình cung, kiểu rễ chùm
2. Cây 2 lá mầm2...............c. Cây cau, cây ngô, cây hành
d. Kiểu rễ cọc, hoa 6 hoặc 3 cánh
e. Cây bắp cải, cây bưởi, cây rau ngót

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021