Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

  • 1 Đánh giá

Câu 3*: Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

Bài làm:

Câu 3:

  • Thân cây biến dạng thành thân mọng nước ( dự trữ nướ cho cây) chống chịu được điều kiện khô hạn; lá cây xương rồng biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước của cây, giúp cho cây có đủ nước sống trong môi trường khô hạn, khắc nghiệt.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021