Đáp án câu 2 phần 1 đề 8 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (1 điểm):

Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng:

A. Than đá được hình thành từ những rừng quyết cổ đại

B. Tảo là thực vật lên cạn đầu tiên

C. Cây trồng có nguồn gốc từ cây hoang dại

D. Hầu hết vi khuẩn có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ

Bài làm:

Câu trả lời :

A. Than đá được hình thành từ những rừng quyết cổ đại

C. Cây trồng có nguồn gốc từ cây hoang dại

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021