Đáp án câu 1 phần 1 đề 10 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

I. Trắc nghiệm ( 4 điểm):

Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử là :

A. Tảo B. Dương xỉ C.Rêu D.Hạt trần

2. Điều kiện tốt nhất cho nấm phát triển là:

A. Độ ẩm tương đối cao, nhiệt độ từ 250C – 300C.

B.Nơi ẩm ướt, trời mát.

C.Nơi ẩm ướt, mưa nhiều.

D.Nơi khô ráo, thoáng mát.

3. Thế nào là sự phát tán:

A. Hiện tượng quả và hạt có thể tự rơi vãi khắp nơi.

B.Hiện tượng quả và hạt được gió thổi bay xa.

C.Hiện tượng quả và hạt được động vật mang đi xa.

D.Hiện tượng quả và hạt được chuyển xa nơi sống.

4. Tại sao không coi nón của cây thông là một hoa ?

A. Nón lớn mọc riêng thành từng chiếc.

B.Nón chưa có bầu nhụy, chưa có lá noãn.

C.Nón nhỏ mọc thành từng cụm.

D.Nón đều có trục nón, vãy, noãn.

Bài làm:

1. C. Rêu

2. A. Độ ẩm tương đối cao, nhiệt độ từ 250C – 300C.

3. D.Hiện tượng quả và hạt được chuyển xa nơi sống.

4. B.Nón chưa có bầu nhụy, chưa có lá noãn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021