Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Bài làm:

Câu 2: Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021