Giải bài 15 sinh 6: Cấu tạo trong của thân non

 • 1 Đánh giá

Thân non của tất cả các loại cây là phần ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non thường có màu xanh lục. Vậy cấu tạo trong của thân non như thế nào? Cấu tạo trong của thân non có những đặc điểm giống và khác cấu tạo của rễ?

A. Lý thuyết

Cấu tạo trong của thân non gồm:

 • Vỏ
  • Biểu bì: tế bào trong suốt, xếp sát nhau
  • Thịt vỏ: tế bào lớn hơn, chứa diệp lục
 • Trụ giữa
  • Một vòng bó mạch gồm: mạch gỗ và mạch rây
  • Ruột: tế bào có vách mỏng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021