Trắc nghiệm sinh học 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Thân non của cây được phân chia làm 2 thành phần chính, đó là

 • A. bó mạch và ruột.
 • B. vỏ và trụ giữa.
 • C. vỏ và ruột.
 • D. biểu bì và thịt vỏ.

Câu 2: Chức năng chủ yếu của lớp biểu bì thân non là gì ?

 • A. Bảo vệ
 • B. Dự trữ
 • C. Dẫn truyền
 • D. Tổng hợp chất dinh dưỡng

Câu 3: Cấu tạo phần vỏ của thân non gồm:

 • A. Thịt vỏ và ruột
 • B. Biểu bì và thịt vỏ
 • C. Biểu bì, thịt vỏ và ruột
 • D. Biểu bì và ruột

Câu 4: Vỏ của thân non có chức năng gì?

 • A. Vỏ chứa chất dự trữ
 • B. Bảo vệ các bộ phận bên trong
 • C. Tham gia quang hợp
 • D. Cả A, B, C

Câu 5: Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

 • A. Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng và mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào.
 • B. Ruột gồm những tế bào có vách mỏng
 • C. Biểu bì gồm có một lớp tế bào xếp sát nhau
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 6: Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ ?

 • A. Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau
 • B. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau
 • C. Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài
 • D. Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài

Câu 7: Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây ?

1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột

2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì

3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ.

4. Màu sắc của phần thịt vỏ

 • A. 1, 2, 3
 • B. 1, 3
 • C. 3, 4
 • D. 1, 3, 4

Câu 8: Cấu tạo trụ giữa của thân non gồm:

 • A. Mạch rây, mạch gỗ xếp xen kẽ và ruột
 • B. Thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột
 • C. Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và biểu bì
 • D. Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và ruột

Câu 9: Thành phần nào của trụ giữa thân non chỉ bao gồm những tế bào chết, không có chất tế bào ?

 • A. Mạch gỗ
 • B. Ruột
 • C. Mạch rây
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 10: Lớp biểu bì của thân non có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A. Gồm những tế bào có hình đĩa, có vách mỏng màu nâu nhạt.
 • B. Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau
 • C. Gồm nhiều loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau
 • D. Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào

Câu 11: Cây nào dưới đây có bó mạch xếp lộn xộn ?

 • A. Cam
 • B. Đậu
 • C. Lúa
 • D. Đa

Câu 12: Diệp lục được tìm thấy ở bộ phận nào của thân non ?

 • A. Ruột
 • B. Biểu bì
 • C. Bó mạch
 • D. Thịt vỏ

Câu 13: Trong các bộ phận dưới đây của thân non, bộ phận nào nằm trong cùng ?

 • A. Bó mạch
 • B. Ruột
 • C. Thịt vỏ
 • D. Biểu bì
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 15 sinh 6: Cấu tạo trong của thân non


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021