Trắc nghiệm sinh học 6 bài 29: Các loại hoa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 29: Các loại hoa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa, có thể chia hoa thành hai nhóm là:

 • A. Hoa đực, hoa cái
 • B. Hoa đơn tính, hoa lưỡng tính
 • C. Hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm
 • D. Hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn

Câu 2: Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, có thể chia hoa thành hai nhóm là:

 • A. Hoa đực, hoa cái
 • B. Hoa đơn tính, hoa lưỡng tính
 • C. Hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm
 • D. Hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn

Câu 3: Hoa đơn tính là hoa:

 • A. Có đài, tràng
 • B. Có đài, nhụy
 • C. Có đài, tràng, nhị, nhụy
 • D. Thiếu nhị hoặc nhụy

Câu 4: Hoa cái là

 • A. hoa đơn tính chỉ có nhuỵ.
 • B. hoa đơn tính chỉ có nhị.
 • C. hoa lưỡng tính chỉ có nhị.
 • D. hoa lưỡng tính có đủ cả nhị và nhuỵ.

Câu 5: Cây nào dưới đây có hoa đơn tính ?

 • A. Cúc
 • B. Chanh
 • C. Mướp hương
 • D. Cải

Câu 6: Hoa lưỡng tính có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A. Chỉ có nhuỵ
 • B. Chỉ có nhị
 • C. Có đủ đài và tràng
 • D. Có đủ nhị và nhuỵ

Câu 7: Hoa nào dưới đây có cách xếp trên cây khác với những loài hoa còn lại ?

 • A. Hoa súng
 • B. Hoa tra làm chiếu
 • C. Hoa khế
 • D. Hoa râm bụt

Câu 8: Loài hoa nào dưới đây có lá đài và cánh hoa giống hệt nhau ?

 • A. Hoa cà
 • B. Hoa bí đỏ
 • C. Hoa bưởi
 • D. Hoa loa kèn

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

 • A. Hoa khoai tây là hoa lưỡng tính.
 • B. Hoa mướp đắng là hoa lưỡng tính.
 • C. Hoa hồng là hoa đơn tính.
 • D. Hoa sen là hoa đơn tính.

Câu 10: Nhị hoa thường có màu gì ?

 • A. Màu xanh
 • B. Màu đỏ
 • C. Màu vàng
 • D. Màu tím

Câu 11: Trong một bông hoa đơn tính không thể xuất hiện đồng thời hai bộ phận nào sau đây?

 • A. Nhị và nhụy
 • B. Đài và tràng
 • C. Đài và nhụy
 • D. Nhị và tràng

Câu 12: Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có hoa mọc thành cụm ?

 • A. Bưởi, tra làm chiếu
 • B. Râm bụt, cau
 • C. Cúc, cải
 • D. Sen, cam

Câu 13: Mỗi loài hoa lưỡng tính thường có bao nhiêu nhụy?

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1

Câu 14: Nhị và nhuỵ không tồn tại đồng thời trong một bông hoa

 • A. bưởi.
 • B. liễu.
 • C. ổi.
 • D. táo tây.

Câu 15: Hiện tượng hoa mọc thành cụm có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

 • A. Giúp hoa nương tựa vào nhau, hạn chế sự gãy rụng khi gió bão.
 • B. Giúp tăng hiệu quả thụ phấn nhờ việc di chuyển của côn trùng trên cụm hoa.
 • C. Giúp côn trùng dễ nhận ra, nhờ vậy mà tăng cơ hội thụ phấn cho hoa.
 • D. Tất cả các phương án đưa ra.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 29 sinh 6: Các loại hoa


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021