Giải bài 29 sinh 6: Các loại hoa

 • 1 Đánh giá

Hoa rất đa dạng. Mỗi loài thực vật có 1 loại hoa đặc trưng. Vậy có những cách phân loại hoa nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 29.

A. Lý thuyết

1. Phân loại hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

 • Có 2 nhóm:
  • Hoa đơn tính: Chỉ có nhị hoặc nhuỵ
   • Hoa đực chỉ có nhị
   • Hoa cái chỉ có nhuỵ
  • Hoa lưỡng tính: Có cả nhị và nhuỵ

2. Phân loại hoa dựa vào cách sắp xếp hoa trên cây

 • Có 2 cách xếp hoa trên cây:
  • Hoa mọc đơn độc: Hoa ổi, sen, bí đỏ...
  • Hoa mọc thành cụm: Hoa cải, huệ, cúc....

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 98 - sgk Sinh học 6

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 98 - sgk Sinh học 6

Có mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 98 - sgk Sinh học 6

Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 29: Các loại hoa


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021