Có mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 98 - sgk Sinh học 6

Có mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ.

Bài làm:

 • Có 2 cách xếp hoa trên cây là:
  • hoa mọc đơn độc
  • hoa mọc thành cụm
 • Ví dụ:
  • hoa mọc đơn độc như hoa sen, hoa súng, hoa hồng…
  • hoa mọc thành cụm như hoa cải, hoa cúc, hoa ngâu..

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021