Giải bài 36 sinh 6: Tổng kết về cây có hoa

  • 1 Đánh giá

Bài 36, chúng ta hệ thống lại kiến thức về thực vật có hoa. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Cây là một thể thống nhất

1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa

  • Cây xanh có hoa có 2 loại cơ quan:
    • Cơ quan sinh dưỡng
    • Cơ quan sinh sản
  • Mỗi cơ quan đều có chức năng riêng và đều có cấu tạo phù hợp với chức năng đó.

2. Sự thống nhất về chức năng giữa cơ quan ở cây có hoa

  • Các cơ quan của cây xanh có mối quan hệ chặt chẽ, ảnh hưởng tới nhau đã tạo cho cây thành một thể thống nhất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 117 sgk Sinh học 6

Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 117 sgk Sinh học 6

Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 117 sgk Sinh học 6

Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc, năng suất thu hoạch sẽ thấp?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 36: Tổng kết về cây có hoa


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021