Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 102 - sgk Sinh học 6

Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì?

Bài làm:

  • Ong lấy phấn hoa: làm cho hạt phấn dính vào nhụy được nhiều hơn và hiệu quả thụ phân cao hơn sẽ cho ra nhiều quả hơn.
  • Ong lấy được nhiều phấn hoa, mật hoa sẽ tạo ra nhiều mật hơn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021