Cây trổng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho một vài ví dụ cụ thể

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trah 145 sgk Sinh học 6

Cây trổng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Bài làm:

  • Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là : cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng). Cây trồng có các tính chất khác hắn và phẩm chất tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.
  • Do con người dùng những biện pháp khác nhau như lai giống… Con người chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (nước, phân…) cho cây trồng phát triển.
  • Ví dụ:
    • Các loại cải trồng thường có kích thước lớn, sinh trưởng nhanh hơn cải dại
    • Cây ăn quả trồng thường cho năng suất cao, chất lượng quả tốt hơn cây dại

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021