Các bộ phận của tế bào thực vật là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Các bộ phận của tế bào thực vật là gì?

Bài làm:

Câu 1: Các bộ phận chủ yếu của tế bào thực vật là vách tế bào, chất tế bào. nhân tế bào và màng sinh chất...

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021