Sinh Học 6: Đề kiểm tra học kì 2 ( Phần 10)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra Sinh học 6 phần 10. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Trắc nghiệm ( 4 điểm):

Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử là :

A. Tảo B. Dương xỉ C.Rêu D.Hạt trần

2. Điều kiện tốt nhất cho nấm phát triển là:

A. Độ ẩm tương đối cao, nhiệt độ từ 250C – 300C.

B.Nơi ẩm ướt, trời mát.

C.Nơi ẩm ướt, mưa nhiều.

D.Nơi khô ráo, thoáng mát.

3. Thế nào là sự phát tán:

A. Hiện tượng quả và hạt có thể tự rơi vãi khắp nơi.

B.Hiện tượng quả và hạt được gió thổi bay xa.

C.Hiện tượng quả và hạt được động vật mang đi xa.

D.Hiện tượng quả và hạt được chuyển xa nơi sống.

4. Tại sao không coi nón của cây thông là một hoa ?

A. Nón lớn mọc riêng thành từng chiếc.

B.Nón chưa có bầu nhụy, chưa có lá noãn.

C.Nón nhỏ mọc thành từng cụm.

D.Nón đều có trục nón, vãy, noãn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (1 điểm)

Hãy chọn các cụm từ thích hợp sau đây để điền vào (…) trong các câu sau: (Con người, thứ cây trồng, hoang dại, tốt hơn, thực vật)

Cây trồng bắt nguồn từ cây ……1………. tùy theo mục đích sử dụng mà từ những cây dại ban đầu ……2…….. đã tạo ra nhiều ………3………. khác xa và ………4… so với tổ tiên của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 ( 1 điểm):

Hãy điền Đ với câu trả lời đúng và S với câu trả lời sai vào [… ] trước các câu sau:

[… ] 1. Đa dạng thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài, số lượng cá thể trong mỗi loài và đa dạng về môi trường sống.

[… ] 2. Vi khuẩn luôn gây hại cho người, động vật và thực vật.

[… ] 3. Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng không tự mở được để phát tán hạt ra ngoài.

[… ] 4. Thực vật cung cấp oxi, thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 ( 1 điểm):

Hãy nối các ý ở cột A tương ứng với các ý ở cột B sao cho phù hợp:

Cột A

Cột B

Kết quả

1. Ngành Rêua. Đã có rễ, thân, lá. Có nón. Hạt hở (hạt nằm trên lá noãn). Sống ở cạn là chủ yếu.1. + …..
2. Ngành Dương xỉb. Có thân, rễ, lá thật, đa dạng. Sống ở cạn là chủ yếu. Có hoa và quả. Hạt nằm trong quả.2. + …..
3. Ngành Hạt trầnc. Đã có thân, rễ, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có bào tử. Bào tử nảy mầm thành nguyên tản.3. + …..
4. Ngành Hạt kínd. Thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏ chưa có gân giữa. Sống ở cạn, thường là nơi ẩm ướt. Có bào tử.4. + …..

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tự luận ( 6 điểm):

Câu 1: (2 điểm)

So sánh điểm khác nhau của cây thuộc lớp Một lá mầm và cây thuộc lớp Hai lá mầm ? Cho ví dụ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (2 điểm):

a) Quả và hạt được phát tán nhờ những yếu tố nào ?

b) Nêu đặc điểm thích nghi của quả và hạt với cách phát tán nhờ động vật ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (2 điểm):

Giải thích:

a.Tại sao người ta nói:“Rừng cây như lá phổi xanh của con người” ?

b.Em làm gì để góp phần bảo vệ môi trường nơi ở và trường học ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021