Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 121 sgk Sinh học 6

Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Bài làm:

  • Lá biến đổi để thích nghi với điều kiện sống trong môi trường nước
    • Lá ở trên mặt nước có phiến lá to
    • Lá chìm trong nước có phiến lá nhỏ, hình kim
  • Rễ thường kém phát triển, có ít hoặc không có lông hút
  • Cây sống trôi nổi xốp, mềm chứa không khí

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021