Giải bài 37 sinh 6: Tảo

 • 1 Đánh giá

Trên mặt nước ao, hồ thường có váng màu lục hoặc màu vàng. Váng đó là do những cơ thể thực vật rất nhỏ bé là Tảo tạo nên. Tảo gồm những sinh vật như thế nào? Có những đặc điểm nào để phân biệt Tảo với thực vật khác? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 37.

A. Lý thuyết

1. Cấu tạo của tảo

a. Quan sát tảo xoắn

 • Cơ thể tảo xoắn là cơ thể đa bào, có màu lục, hình sợi.
 • Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

b. Quan sát rong mơ

 • Rong mơ có cơ thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây.
 • Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).

=> Tảo là cơ thể gồm một hay nhiều tế bào, cấu tạo đơn giản, có diệp lục chưa có rễ, thân, lá.

Hầu hết tảo sống ở nước.

2. Một số tảo khác thường gặp

 • Tảo đơn bào
 • Tảo đa bào

3. Vai trò của tảo

 • Lợi ích:
  • Tạo ra oxi và cung cấp thức ăn cho các ĐV ở nước
  • Làm thức ăn cho người và gia súc
  • Cung cấp nguyên liệu cho làm phân bón, làm thuốc và nguyên liệu trong công nghiệp
 • Tác hại: làm nhiễm bẩn nguồn nước, quấn quanh gốc cây lúa làm khó đẻ nhánh,…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 125 sgk Sinh học 6

Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 125 sgk Sinh học 6

Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 125 sgk Sinh học 6

Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung? (phân bố, cấu tạo)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 125 sgk Sinh học 6

Đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng trong các câu sau:

Tảo là thực vật bậc thấp vì:

▭ Cơ thể có cấu tạo đơn bào

▭ Sống ở nước

▭ Chưa có thân, rễ, lá thực sự

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 125 sgk Sinh học 6

Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác nhau về màu nước. Giải thích ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 37: Tảo


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021