Trắc nghiệm sinh học 6 bài 37: Tảo

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 37: Tảo. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tảo có những dạng sống nào?

 • A. Tảo nước ngọt và tảo nước mặn
 • B. Tảo tiều cầu, tảo lục, tảo xoắn, tảo vòng, tảo nước
 • C. Tảo đơn bào, tảo đơn bào sống tập đoàn, tảo đa bào
 • D. Rau mơ, rau câu, rau diếp biển

Câu 2: Những loài tảo nào dưới đây sống ở nước mặn?

 • A. Rong mơ, rau câu, tảo sừng hươu
 • B. Rong mơ, tảo xoắn, tảo vòng
 • C. Rau diếp biển, tảo tiểu cầu, tảo xoắn
 • D. Tảo vòng, tảo nâu, rau câu

Câu 3: Đặc điểm chung của tảo?

 • A. Là những thực vật bậc thấp, chưa có thân, rễ, lá; sống ở nước ngọt
 • B. Cơ thể chỉ là một tản gồm một hoặc khối tế bào đống nhất chưa phân hóa thành rễ, thân, lá, có chất diệp lục nên có thể tự chế tạo chất hữu cơ cần thiết
 • C. Là những thực vật đơn bào hoặc đa bào có nhiều màu sắc khác nhau nhưng luôn luôn có chất diệp lục do đó có thể tự chế tạo chất hữu cơ cần thiết
 • D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 4: Loại tảo nào dưới đây có hình dạng tương tự như một cây xanh thật sự ?

 • A. Tảo silic
 • B. Tảo vòng
 • C. Tảo tiểu cầu
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 5: Loại tảo nào dưới đây có môi trường sống khác với những loại tảo còn lại ?

 • A. Tảo sừng hươu
 • B. Tảo xoắn
 • C. Tảo silic
 • D. Tảo vòng

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng về mức độ tổ chức cơ thể của tảo?

 • A. Đơn bào
 • B. Đa bào, chưa phân hóa thành rễ, thân, lá
 • C. Đa bào, đã phân hóa thành rễ, thân, lá
 • D. Cả A và B

Câu 7: Loại tảo nào dưới đây có cấu tạo đơn bào ?

 • A. Rau diếp biển
 • B. Tảo tiểu cầu
 • C. Tảo sừng hươu
 • D. Rong mơ

Câu 8: Trong các loại tảo dưới đây, loại tảo nào có kích thước lớn nhất ?

 • A. Tảo tiểu cầu
 • B. Rau câu
 • C. Rau diếp biển
 • D. Tảo lá dẹp

Câu 9: Loại tảo nào dưới đây có màu xanh lục ?

 • A. Rong mơ
 • B. Tảo xoắn
 • C. Tảo nâu
 • D. Tảo đỏ

Câu 10: Loại tảo nào dưới đây có màu nâu ?

 • A. Rau diếp biển
 • B. Rong mơ
 • C. Tảo xoắn
 • D. Tảo vòng

Câu 11: Tế bào tảo xoắn có hình gì ?

 • A. Hình cầu
 • B. Hình chữ nhật
 • C. Hình vuông
 • D. Hình lá

Câu 12: Vì sao nói “Tảo là thực vật bậc thấp” ?

 • A. Vì chúng không có khả năng quang hợp
 • B. Vì cơ thể chúng có cấu tạo đơn bào
 • C. Vì cơ thể chúng chưa có rễ, thân, lá thật sự.
 • D. Vì chúng sống trong môi trường nước.

Câu 13: Khi nói về tảo, nhận định nào dưới đây là không chính xác ?

 • A. Sống chủ yếu nhờ việc hấp thụ chất hữu cơ từ môi trường ngoài
 • B. Hầu hết sống trong nước
 • C. Luôn chứa diệp lục
 • D. Có cơ thể đơn bào hoặc đa bào

Câu 14: Tảo có vai trò gì đối với đời sống con người và các sinh vật khác ?

 • A. Cung cấp nguồn nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất giấy, hồ dán, thuốc nhuộm… ngoài ra còn được sử dụng làm phân bón, làm thuốc.
 • B. Cung cấp nguồn thức ăn cho con người và nhiều loài động vật.
 • C. Cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của con người và hầu hết các sinh vật khác.
 • D. Tất cả các phương án trên.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 37 sinh 6: Tảo


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021