Trắc nghiệm sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Bộ phận nào sau đây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và muối khoáng?

 • A. Ruột
 • B. Vỏ và ruột
 • C. Mạch gỗ
 • D. Mạch rây

Câu 2: Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên thân ở thực vật ?

 • A. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân
 • B. Phần mép vỏ phía trên bị phình to sau khi ta cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân
 • C. Hiện tượng lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 3: Mạch gỗ có cấu tạo:

 • A. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
 • B. Gồm những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
 • C. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
 • D. Gồm những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

Câu 4: Mạch rây có cấu tạo:

 • A. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
 • B. Gồm những tế bào sống có vách mỏng, có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
 • C. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
 • D. Gồm những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

Câu 5: Mạch rây có chức năng chủ yếu là gì ?

 • A. Vận chuyển nước
 • B.Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
 • C. Tổng hợp chất hữu cơ
 • D. Vận chuyển muối khoáng

Câu 6: Khi lấy cành của cây thân gỗ và tiến hành bóc một khoanh vỏ thì sau một thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng gì tại vị trí này ?

 • A. Phần mép vỏ ở phía dưới phình to ra
 • B. Phần mép vỏ ở phía trên phình to ra
 • C. Mép vỏ ở phía trên và phía dưới phần vỏ bị bóc đều phình to ra
 • D. Phần thân đã bị bóc vỏ bị phình to ra

Câu 7: Ở thực vật, sự vận chuyển chất nào dưới đây thường diễn ra ngược chiều trọng lực ?

 • A. Chất hữu cơ và muối khoáng
 • B. Nước và muối khoáng
 • C. Chất hữu cơ và nước
 • D. Nước, chất hữu cơ và muối khoáng

Câu 8: Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành ?

 • A. Cây nhãn
 • B.Cây chuối
 • C. Cây giang
 • D. Cây hành

Câu 9: Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ vận chuyển các chất hữu cơ?

 • A. Vỏ và ruột
 • B. Ruột
 • C. Mạch rây
 • D. Mạch gỗ

Câu 10: Khi cắm một cành hoa trắng vào dung dịch coban thì sau một thời gian, màu sắc của cánh hoa sẽ thay đổi như thế nào ?

 • A. Cánh hoa chuyển sang màu tím
 • B. Cánh hoa chuyển sang màu hồng
 • C. Cánh hoa chuyển sang màu đỏ
 • D. Cánh hoa chuyển sang màu xanh

Câu 11: Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu gì ?

 • A. Màu đỏ
 • B. Màu trắng
 • C. Màu tím
 • D. Màu vàng

Câu 12: Ở thực vật, nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ

 • A. mạch gỗ.
 • B. mạch rây.
 • C. tế bào kèm.
 • D. đai Caspari.

Câu 13: Một cành hoa bị héo, sau khi ngâm trong nước, hoa bỗng tươi trở lại. Hiện tượng trên phản ánh vai trò của bộ phận nào đối với đời sống thực vật ?

 • A. Mạch rây
 • B. Mạch gỗ
 • C. Ruột
 • D. Nội bì

Câu 14: Trong cơ thể thực vật, thành phần nào dưới đây được vận chuyển chủ yếu nhờ mạch rây ?

 • A. Muối khoáng
 • B. Nước
 • C. Chất hữu cơ
 • D. Tất cả các phương án trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 17 sinh 6: Vận chuyển các chất trong thân


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021