Trắc nghiệm sinh học 6 bài 12: Biến dạng của rễ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 12: Biến dạng của rễ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Nhóm nào dưới đây gồm những cây có rễ giác mút ?

 • A. Tầm gửi, tơ hồng
 • B. Mồng tơi, kinh giới
 • C. Trầu không, mã đề
 • D. Mía, dong ta

Câu 2: Đối với cây lấy rễ củ, người ta nên thu hoạch khi nào ?

 • A. Sau khi cây ra hoa, tạo quả
 • B. Sau khi cây ra hoa, trước khi cây tạo quả
 • C. Trước khi cây ra hoa, tạo quả
 • D. Khi quả đã già

Câu 3: Rễ móc được tìm thấy ở loại cây nào dưới đây ?

 • A. Hồ tiêu
 • B. Vạn niên thanh
 • C. Trầu không
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 4: Rễ móc có vai trò:

 • A. Giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao
 • B. Dự trữ chất dinh dưỡng
 • C. Cung cấp oxi cho hô hấp
 • D. Chủ yếu có vai trò hút nước và muối khoáng

Câu 5: Cây nào dưới đây có loại rễ biến dạng tương tự như rễ biến dạng của cây cải củ ?

 • A. Gừng
 • B. Chuối
 • C. Sắn
 • D. Bưởi

Câu 6: Loại củ nào dưới đây không phải là biến dạng của rễ ?

 • A. Củ đậu
 • B. Củ khoai lang
 • C. Củ lạc
 • D. Củ cà rốt

Câu 7: Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có rễ biến dạng ?

1. Lúa

2. Sú

3. Vạn niên thanh

4. Dương xỉ

5. Su hào

6. Khoai lang

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4

Câu 8: Trong các loại rễ biến dạng, loại nào có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất ?

 • A. Rễ củ
 • B. Rễ móc
 • C. Giác mút
 • D. Rễ thở

Câu 9: Cây tầm gửi có rễ thuộc dạng biến dạng nào?

 • A. Rễ móc
 • B. Rễ củ
 • C. Giác mút
 • D. Rễ thở

Câu 10: Cây nào dưới đây không có rễ củ ?

 • A. Khoai lang
 • B. Khoai tây
 • C. Cà rốt
 • D. Củ đậu

Câu 11: Loại rễ biến dạng nào có vai trò giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao ?

 • A. Giác mút
 • B. Rễ củ
 • C. Rễ thở
 • D. Rễ móc

Câu 12: Cây nào dưới đây không có rễ thở ?

 • A. Bần
 • B. Bụt mọc
 • C. Si
 • D. Mắm

Câu 13: Rễ thở có đặc điểm:

 • A. Rễ phình to
 • B. Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám
 • C. Sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên trên mặt đất
 • D. Rễ biến đổi thành giác mút đâm xâu vào thân và cành của cây khác

Câu 14: Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì:

 • A. Chất dự trữ của củ dùng để cung cấp cho cây khi ra hoa
 • B. Chất dinh dưỡng của củ bị giảm nhiều
 • C. Chất lượng và khối lượng củ đều giảm
 • D. Cả A, B và C
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 12 sinh 6: Biến dạng của rễ


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021