Giải bài 12 sinh 6: Biến dạng của rễ

  • 1 Đánh giá

Thực tế, rễ không chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan mà còn có chức năng khác. Vì vậy, rễ biến đổi hình dạng, cấu tạo phù hợp. Có những loại rễ biến dạng nào? Chúng có chức năng gì?

A. Lý thuyết

Một số loại rễ biến dạng

  • Rễ củ: chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả
  • Rễ móc: bám vào trụ, giúp cây leo lên
  • Rễ thở: giúp cây hô hấp trong không khí
  • Giác mút: lấy thức ăn từ cây chủ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tại sao phải thu hoạch các cây có củ trước khi chúng ra hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 12: Biến dạng của rễ


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021