Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 159 sgk Sinh học 6

Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Bài làm:

  • Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống.
  • Hạn chế khai thác bừa bải các loài thực vật quý hiếm.
  • Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm
  • Tuyên truyền mọi người dân bảo vệ rừng.
  • Xây dựng khu bảo tồn, vườn quốc gia…

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021