Hãy liệt kê 5 cây có loại rễ khác nhau mà em quan sát được.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy liệt kê 5 cây có loại rễ khác nhau mà em quan sát được.

Bài làm:

Câu 1:

  • Cây rễ cọc: cải, bưởi, mít, ....
  • Cây rễ chùm: ngô, lúa, hành, tỏi, ...
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021