Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây.

Bài làm:

Câu 2:

  • Thân củ: khoai tây, su hào, .... chứa chất dự trữ
  • Thân rễ: gừng, giềng, dong ta, ..... chứa chất dự trữ
  • thân mọng nước: xương rồng, cành giao,... dự trữ nước
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021