Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 107 - sgk Sinh học 6

Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô?

Bài làm:

  • Người ta phải thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi chín khô là vì: Nếu để quả đỗ xanh, đỗ đen chín khô thì quả sẽ tự nẻ, hạt rơi xuống đất không thu hoạch được.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021