Thân cây gồm những bộ phận nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Bài làm:

Câu 1: Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021