Giải bài 36 sinh 6: Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài 36, chúng ta hệ thống lại kiến thức về thực vật có hoa. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

II. Cây với môi trường

1. Các cây sống dưới nước

 • Lá biến đổi để thích nghi với điều kiện sống trong môi trường nước
  • Lá ở trên mặt nước có phiến lá to
  • Lá chìm trong nước có phiến lá nhỏ, hình kim
 • Rễ thường kém phát triển, có ít hoặc không có lông hút

2. Các cây sống trên cạn

 • Rễ ăn sâu: tìm nguồn nước, lan rộng: hút sương đêm
 • Lông, sáp: Giảm sự thoát hơi nước
 • Rừng rậm: ít ánh sáng => cây vươn cao để nhận được ánh sáng
 • Đồi trống đủ ánh sáng => phân cành nhiều

3. Cây sống trong môi trường đặc biệt

 • Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua quá trình lâu dài, cây xanh đã hình thành một số đặc điểm thích nghi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 121 sgk Sinh học 6

Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 121 sgk Sinh học 6

Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 120 sgk Sinh học 6

Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì ? Cho một vài ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021