Giải bài 4 sinh 6: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

  • 1 Đánh giá

Thực vật có những đặc điểm chung. Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ thì các em có thể nhận ra sự khác nhau giữa chúng.

A. Lý thuyết

1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa

- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

- Thực vật không có hoa thì cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

- Cơ thể thực vật có hoa gồm 2 loại cơ quan:

  • Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá, có chức năng nuôi dưỡng cây.
  • Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt, có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.

2. Cây một năm và cây lâu năm

- Cây 1 năm là thực vật có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm.

- Cây lâu năm là thực vật sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào đặc điểm để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3*: Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây 1 năm hay lâu năm.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021