Làm thế nào để biết lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 70 - sgk Sinh học 6

Làm thế nào để biết lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?

Bài làm:

Câu 1:

 • Thí nghiệm:
  • Lấy chậu cây để vào bóng tối trong 2 ngày.
  • Dùng băng giấy đen bịt kín 1 phần lá ở 2 mặt
  • Đem chậu cây ra nắng
  • Ngắt lá, bỏ băng dính, thủy phân diệp lục bằng cồn 90 độ, rửa sạch trong nước ấm
  • Thử tinh bột bằng thuốc tím
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021