Đáp án câu 3 phần 2 đề 6 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3 ( 2 điểm): Trong các chuỗi liên tục sau đây:

Là thức ăn Là thức ăn

- Thực vật ---------------> Động vật ăn cỏ ------------> Động vật ăn thịt

Là thức ăn Là thức ăn

- Thực vật -----------------> Động vật -------------------> người

Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên gọi con vật hoặc tên cây cụ thể.

Bài làm:

Là thức ăn Là thức ăn

- Cỏ voi ---------------> Con Bò ------------> Động vật ăn thịt

Là thức ăn Là thức ăn

- Củ cà rốt -----------------> Con thỏ -------------------> người

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021