Đáp án phần 1 đề 7 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

I. Trắc nghiệm ( 2 điểm):

Hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Hạt gồm các bộ phận nào sau đây?

A. Vỏ hạt, lá mầm, phôi nhũ B. Thân mầm, lá mầm, chồi mầm

C. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ D. Vỏ hạt và phôi

Câu 2: Trong các nhóm quả sau nhóm nào là toàn quả khô nẻ?

A. Lúa, thìa là, cải B. Bông, đậu hà lan, cải

C. Me, thìa là, dâm bụt D. Cóc, me, mùi

Câu 3: Quả nào sau đây thuộc quả khô nẻ?

A. Quả xoà B. Quả đào C. Quả đu đủ D. Quả đậu xanh

Câu 4: Sau khi thụ tinh, bộ phận nào của hoa sẽ tạo thành quả?

A. Noãn B. Bầu nhụy C. Đầu nhụy D. Nhụy

Câu 5: Quả mọng là loại quả có đặc đđiểmL

A. Quả mềm khi chín, vỏ dày chứa đầy thịt quả

B. Quả có hạch cứng bọc lấy hạt

C. Vỏ quả khô khi chín

D. Quả chứa đầy nước

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của cây thông?

A. Thân gỗ B. Cơ quan sinh sản là nón

C. Có hoa, quả, hạt D. Rễ to khỏe

Câu 7: Cơ quan sinh sản của dương xỉ là:

A. Nón B. Bao tử C. Túi bao tử D. Hoa

Câu 8: Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người?

A. Cây thuốc bỏng B. Cây bông hồng

C. Cây thuốc phiện D. Cả A,B,C đều đúng

Bài làm:

Câu 1: C. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ

Câu 2: B. Bông, đậu hà lan, cải

Câu 3: D. Quả đậu xanh

Câu 4: B. Bầu nhụy

Câu 5: A. Quả mềm khi chín, vỏ dày chứa đầy thịt quả

Câu 6: C. Có hoa, quả, hạt

Câu 7: C. Túi bao tử

Câu 8: C. Cây thuốc phiện

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021