Giải bài 25 sinh 6: Biến dạng của lá

 • 1 Đánh giá

Biến lá thường có dạng bản dẹt, chức năng chính của lá là chế tạo chất dinh dưỡng cho cây. Nhưng ở một số cây do thực hiện những chức năng khác, lá đã bị biến dạng. Đó là nội dung của bài 25. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

1. Có những loại lá biến dạng?

 • Lá biến thành gai
 • Lá biến thành tua cuốn
 • Lá vảy
 • Lá dự trữ
 • Lá bắt mồi
 • Lá móc
 • ...

2. Biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

 • Sự biến dạng của lá thực hiện chức năng khác nhau:
  • Giảm sự thoát hơi nước cho cây tránh mất nước khi môi trường thiếu nước
  • Dự trữ chất dinh dưỡng
  • Bảo vệ thân, cây
  • Giúp cây leo lên

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 85 - sgk Sinh học 6

Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Lá của một sô loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 25 - sgk Sinh học 6

Có những loại lá biến dạng phổ biến nào? Chức năng của mỗi loại là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 85 - sgk Sinh học 6

Kể tên một số cây có lá biến dạng ở địa phương và nêu chức năng của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 25: Biến dạng của lá


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021