Đáp án câu 2 phần 1 đề 11 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy chú thích thay cho các số trong "hình 1 : quá trình thụ phấn và thụ tinh"

Bài làm:

* Chú thích

1. bao phấn

2. hạt phấn

3. hạt phấn nảy mầm

4. ống phấn

5. tế bào sinh dục đực

6. đầu nhụy

7. vòi nhụy

8. bầu nhụy

9. noãn

10. tế bào sinh dục cái

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021