Đáp án câu 2 đề 9 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (2,5 điểm)

a. Em cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở ViệtNam?

b. Vì sao phải tích cực trồng cây gây rừng?

Bài làm:

a. Bảo vệ đa dạng thực vật ở ViệtNam:

- Không chặt phá, đốt rừng, ngăn chặn phá rừng.

- Hạn chế khai thác, không buôn bán, xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm.

- Tuyên truyền cho mọi người để cùng tham gia bảo vệ rừng.

- Tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường sống của thực vật.

- Góp phần xây dựng và giữ gìn các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn,…

- Luôn có ý thức yêu thiên nhiên.

b. Phải tích cực trồng cây gây rừng vì:

- Cây xanh điều hòa lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí, góp phần điều hòa khí hậu.

- Cây xanh quang hợp tổng hợp nên chất hữu cơ nuôi sống toàn bộ sinh giới.

- Chống gió, bão, hạn chế lũ lụt, xói mòn đất,…

- Cung cấp gỗ, thuốc,…

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021