So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 134 sgk Sinh học 6

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

Bài làm:

Cây thôngCây dương xỉ
Cây thông thuộc Hạt trầnCây dương xỉ thuộc nhóm Quyết
Thân gỗ phân nhánh nhiều tạo thành tán cây.Thân rễ
Lá đa dạng.Lá đa dạng, lá non thường cuộn tròn ở đầu như vòi voi.
Có mạch dẫn.Có mạch dẫn
Sinh sản bằng hạtSinh sản bằng bào tử.
Cơ quan sinh sản là nónTúi bào tử họp thành ổ túi nằm ỏ mặt dưới lá.
Nón đực : mang các túi phấn chứa nhiều hạt phấn.
Nón cái : mang các lá noãn, noãn nằm trên lá noãn hở.
Sau thụ tinh noãn phát triển thành hạt (hạt trần)Bào tử được hình thành trước khi thụ tinh.
Chưa có hoa, quả.Bào tử phát triển thành nguyên tán.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021