Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 167 sgk Sinh học 6

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Bài làm:

 • Giống nhau:
  • Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh.
  • Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấm mốc trắng, nấm rơm.
  • Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử như: tảo tiểu cầu, nấm mốc trắng, nấm rơm.
 • Khác nhau: Khác nhau giữa nấm và tảo
  • Nấm :
   • Sống ở môi trường đất, bám trên cơ thể động vật, thực vật hoặc sống trên các nguồn chất hữu cơ khác.
   • Trong tế bào không chứa chất diệp lục nên không tự chế tạo được chất hữu cơ.
   • Sống dị dưỡng : hoại sinh hay kí sinh.
  • Tảo
   • Sống trong môi trường nước.
   • Tế bào chứa chất diệp lục nên tự chế tạo được chất hữu cơ.
   • Tế bào chứa chất diệp lục nên tự chế tạo được chất hữu cơ.

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021