Giải bài 46 sinh 6: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

  • 1 Đánh giá

Ta đã biết thực vật nhò quá trình quang hợp mà có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp thực ăn nuôi sống các sinh vật khác. Nhưng vai trò của thực vật không chỉ có thể, chúng còn có ý nghĩa to lớn trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 46.

A. Lý thuyết

1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbonic và oxi trong không khí được ổn định?

  • Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbonic và nhả ra khí oxi
  • Quá trình hô hấp thì ngược lại

=> Thực vật giúp ổn định lượng khí CO2 và O2 trong không khí.

2. Thực vật giúp điều hòa khí hậu

  • Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực

3. Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường

  • Những nơi có nhiều cây cối như ở vùng rừng núi thường có không khí trong lành vì lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 148 sgk Sinh học 6

Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí? Điều này có ý nghĩa gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tranh 148 sgk Sinh học 6

Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 148 sgk Sinh học 6

Tại sao người ta lại nói rừg là "lá phổi xanh" của con người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 148 sgk Sinh học 6

Tại sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021